Praktijkexamen

Het praktijkexamen duurt in totaal 85 minuten. De kandidaat wordt onder andere getest op de volgende onderdelen: verantwoorde en veilige verkeersdeelname, professioneel rijgedrag; voorkomen, herkennen en oplossen van storingen; route, rijtijd en betalingen; klantsoorten en gedrag; afhandeling ongevallen. Het volledige praktijkexamen uit drie praktijkopdrachten.
  • Rijden van een CBR-locatie naar een vastgesteld object zonder gebruikmaking van hulpmiddelen.
  • Rijden van het object naar onbekend adres met gebruikmaking van hulpmiddelen (navigatiesysteem of stratenboek)
  • Rijden van het adres terug naar CBR op aanwijzingen van de examinator
De objecten (vijf per examen plaats) waarnaartoe gereden moeten worden, staan op een lijst die door het CCV ter beschikking worden gesteld. Karam Verkeersopleidingen besteedt extra aandacht aan de alle onderdelen die tijdens het praktijkexamen aan orde komen. Er wordt het juist aanrijden van de verschillende objecten en het rijden met gebruikmaking van hulpmiddelen (navigatiesysteem of stratenboek) meerdere malen geoefend.  
Close Menu